Derfor bør du velge bindingsverkshus?

Byggetiden

All produksjon og installasjon av et bindingsverkshus unntatt interiørarbeid tar bare et par måneder . Hus – relaterte arbeidet betyr den innsparing i arbeidstid på byggeplassen for det brukes ikke „våt” byggematerialer  som betong og murpuss, samt det kan utføres til enhver årstid. I tillegg, brukes massiv grunnmur ikke i bindingsverkshus og på denne måten kan timeforbruket reduseres på byggeplassen.

Høy kvalitet 

Et hus er utformet ved bruk av spesielle dataprogrammer  som gjør det mulig å forutse alle kompliserte steder i huskonstruksjoner for å finne  best løsningen.  Husproduksjon foregår på fabrikk (ikke på byggested), og alle materialer som  brukes er sertifisert for å sikre den høyeste kvalitet på sluttproduktet. Under vår overvåkning  foregår alle husene tetthetskontroll. På den måten forsikres det at huset ble produsert og montert i henhold til høye kvalitetskrav.

Varmeegenskaper 

Dagens ramme-bindingsverkshus har gode isolasjonsevner til tross for å ha relativt tynne vegger. For å isolere vegger brukes det teknologi av rammehus og mineralull på 25 cm, og det er faktisk det samme som 90 cm i murhus. På denne måten trenges det mindre energi til oppvarming som sikrer lavere energikostnader.

Arkitekturs- og konstruksjonsløsninger

Dagens bindingsverkshus kan variere i størrelse og utforming, og det kan tilpasses etter egne ønsker og kundens muligheter. Ferdighus kan være moderne, buede, høye, ha stort mellomrom, med store glassfasader, tradisjonelle, massive, dekorert med steiner, klinker eller puss. Takket være sin skjelettstruktur, kan både yttervegger og innvendige skillevegger av hus installeres på nytt etter behov. Så leveres nye vegger og huset blir modernisert. Veggene av ferdighus er konstruert slik at det forsikres god lydisolasjon. All kommunikasjon (oppvarming, strøm, vannforsyning, ventilasjon) monteres på innsiden av vegger/tak. Ferdighus kan være ganske fleksibelt. Når det brukes ulike materialer for interiør, kan det bygges helt forskjellige hus selv om prosjektet er det samme.  Den teknologiske utviklingen gjør det mulig å fullføre hvilke som helst designløsninger i bindingsverk

Gunstig pris   

Ramme-bindingsverkshus er kjent for å være enklere og billigere på sin grunnmurkonstruksjon sammenliknet med andre hus med de samme varmeegenskaper og som ble bygd ved bruk av andre teknologi. Derfor kunne slikt hus redusere både kostnadene og timeforbruket på byggeplass.


Miljøvennlige hus
 
Våre trehus produseres kun av naturmaterialer uten helse – og miljøskadelige komponenter. Slike typer hus er veldig varme, koselige og økologiske.  Ved hjelp av moderne løsninger, hjelper det å beskytte hus mot fuktighet og frost, særlig om høsten og våren.