ES investicijos

UAB „Skydmedis“ energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybos skatinimas

UAB „Skydmedis“ šiuo metu įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą. Projekto tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą iš centralizuotų valstybės tinklų įmonėje, įdiegiant atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius energijos gamybos pajėgumus. Projekto metu numatoma pagerinti UAB „Skydmedis“ naudojamos energijos efektyvumą dviem ekonomiškai pagrįstomis priemonėmis iš energijos vartojimo audite nurodytų priemonių:

  1. Įdiegti 150 kW galios fotovoltinę saulės jėgainę, kuri padengtų iki 100 % įmonės elektros energijos poreikį (su ESO pasaugojimo paslauga).
  2. Įrengti visiškai automatizuotą, maksimaliai efektyvų 320 kW galios biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą su priklausiniais.

Siekiama maksimaliai sumažinti įmonės elektros energijos iš centralizuotų energetinių tinklų vartojimą ir įdiegti maksimalaus efektyvumo šilumos gamybos įrangą. Planuojama, jog po abiejų priemonių įrengimo įmonėje 100 % reikalingos elektros ir šilumos energijos bus gaminama iš atsinaujinančių energijos Išteklių.

Finansuojama pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.

  • Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo. 
  • Bendra projekto vertė – 192 032,44 Eur.
  • Iš Europos regioninės plėtros fondo projektui skirtas finansavimas – 70 000,00 Eur.
  • Pareiškėjo nuosavos lėšos – 122 032,44 Eur.
  • Projektas įgyvendinamas nuo 2020 m. rugsėjo 10 d. iki 2022 m. sausio 31 d.

UAB „Skydmedis“ yra aukščiausios kokybės įvairaus dydžio bei paskirties skandinaviškos technologijos skydinių namų gamybos įmonė. Daugiau kaip 80 % visos įmonės produkcijos yra sėkmingai eksportuojama į Norvegiją, Švediją, Prancūziją, Šveicariją, Islandiją.