Bindingsverkshus

  • Hus
  • Bindingsverkshus

Om bindingsverkshus

Historikk

I stedet for de tidligere bindingsverkshus ble det først produsert rammehus. Standardiserte løsninger av bygningskonstruksjonene og fordelene ved produksjon bidro til produksjon av bindingsverkshus – vegger, tak og gulv paneler kunne lages uavhengig av værforhold. Den første eksempelen av slikt hus i Europa var utformet av arkitekten Walter Gropius i 1931 som fikk bestilling fra tysk selskap. Etterhvert utviklet ferdighusproduksjonen  i USA og begynte å øke siden 1945. Noe senere har ferdighusprodusentene  tatt i bruk nye byggeteknologi og ved hjelp av moderne byggevarer fikk bindingsverkshus enda bedre kvalitet. Hus av slike typer bygges siden 8. århundre.  Ny byggeteknologi og moderne byggevarer gir enda høyere kvalitet for bindingsverkshus.

Bindingsverkshus – hva er det?:

Det finnes flere ord man kan komme over som ramme- bindingsverk og modulære hus. Termen for bindingsverks-
og modulære hus dukket opp da de første huselementene (paneler, moduler) ble produsert på fabrikk. Alle hus som bærendekonstruksjon er - tre, beskrives som rammehus. Bindingsverket består av en bærendekonstruksjon som trenger utfylling i hulrommene ved hjelp av forskjellige byggevarer og det brukes flere sjikt for å isolere mot vind, fukt, varmetap og sikre luftkontroll.

Hvor skal ramme- bindingsverkshus bygges?

De fleste finnes i USA, Tyskland, Skandinaviske og andre land. Bolig markedet består av 90 % i USA, 80% i Sverige, og 48% i Stor Britannia av slike typer hus. Antall av ferdighus øker stadig både i utlandet og Baltiske land. Takket være sin produksjonsteknologi kan ferdighus faktisk karakteriseres som fremtidens hus. Etter hvert har hus produksjonsteknologi utviklet etter bruk av nye utstyr og byggevarer.

 

Brennbarhet

Det blir ofte antatt at ramme-bindingsverkshus ikke er like brannsikre som andre hus, men dette er ikke helt sant. Ramme-bindingsverkshus er like brannsikre som murhus. En ulykke kan oppstå av flere grunner: når eieren sparer mye på kvalitetsprodukter, et resultat av dårlig isolerte skorsteiner, installasjonsfeil på elektrisk anlegg, og dårlig kvalitet på trykkimpregnert treverk. Brann kan også oppstå i murhus dersom skorsteiner, varmekjeler- og elektrisk anleggsinstallasjon ikke utføres på sikkerhetsmessig forsvarlig måte. I dette tilfellet kan eieren av bindingsverkshus få færre skader fordi det er lettere å skifte enkelte enhetere i ramme-bindingsverkshus enn å erstatte hele enheten av murhus.

Bestandighet og levetid for bindingsverkshus

Rammehus har 1300 års tradisjoner. De eldste rammehusene var fant i Norge og Japan og dateres tilbake til det 10. og 11.århundre. Våre forfedre klarte å bygge trehus uten å ha kunnskap på impregneringsmidler, tørkekamre og spesielle festeelementer av metall. Huset kan normalt stå i 100 år, om man ikke svikter med vedlikeholdet. Oppussing egenskaper – ramme-bindingsverkshus har sterkeste sider her. I ferdighus er det blant annet lettere å installere ytre og interne vegger på nytt, feste enkelte rammelementer, installere flere tilbygg eller indre skillevegger, endre eller reparere veggmontert kommunikasjon.

De eldste eksemplene  på rammehus er fant i Japan:

Tempelet Ise Jingū som dateres til 690 år.

I Europa finnes det også eldste stavkirke som ligger i Norge.

Hedalen stavkirke ble bygd på den samme måten som rammehus  rundt år 1130. Noen tror at alteret av stavkirka forble til og med  fra 1147.